Systemutveckling

Specialkompetens behövs när man står inför förändringar. Våra experter kan med sin erfarenhet förverkliga era idéer. Vi har under många år arbetat med företag som står inför förändringar i sitt arbetssätt. Oavsett om ni är på väg mot en ny marknad, eller förfinar ert erbjudande så finns vi där och stöttar er. Med vår hjälp förpassas era affärsproblem till historien.

Vad vi gör

Vad vi gör

Vad vi gör

Systemutveckling kan levereras på flera olika sätt. Beroende på er verklighet, organisation och behov så väljer vi de arbetssätt och metoder som passar er bäst. Med en ordentlig förstudie så vet du redan innan utvecklingen börjar vad du vill ha för resultat. Genom smarta och snabba integrationer så pratar dina program med varandra, och med anpassad programmering förenklas dina processer och din vardag.

Inför ert projekt

Vi sätter oss ner tillsammans med er och går igenom vad ni använder för verktyg idag, hur de fungerar med varandra och hur ni vill jobba framöver. Oftast kan vi genom vår breda erfarenhet komma med förslag på hur saker som kanske inte är uppenbara kan fungera och kopplas med varandra.

Integrationer

Genom att koppla ihop era program så att de automatiskt pratar med varandra så förenklas det manuella arbetet och ni kan vara säkra på att allt hanteras på ett korrekt sätt. Oavsett om informationen ska användas internt hos er mellan olika system eller om den ska gå ut privat på molnet eller publikt på webben så hittar vi sätt att lösa det.

Programmering

När det inte finns program som gör det ni behöver så skräddarsyr vi en lösning anpassad för er. Genom att skriva kod för att exekvera era önskade flöden och processer på det sätt ni har behov av så ökar vi er produktivitet och hjälper er vidga er till nya marknader. Detta gäller så klart oavsett om det är ett verktyg ni ska använda internt hos er eller om det handlar om verktyg era kunder använder direkt för att skapa bättre underlag för er.

Drift

Vi har väldigt stor erfarenhet av att arbeta med molnet och vet hur man bäst använder de enorma resurser som finns där ute. Vi hjälper er använda de komponenter som fungerar bäst för er, och ser till att er miljö fungerar precis som ni vill att den ska göra.

Värdeskapande

Värdeskapande

Värdeskapande

För att kunna öka produktiviteten eller förenkla er verksamhet utvecklar vi programvara som är specialanpassad för er verksamhet. Det sparar pengar, strömlinjeformar era processer och ökar effektiviteten. Allt detta förbättrar arbetsmiljön och gör era medarbetare nöjdare när arbetssätten blir enklare.

Hur det går till

Processen

Processen

För projekt

Vi går tillsammans med er igenom hela processen från önskemål, genom kravspecifikation, och hela vägen till utveckling, leverans och drift. Arbetet sköts från våra kontor med leverans till er. Genom täta avstämningar så kan ni känna er säkra på att projektet går i rätt riktning och ni kan när som helst komma med förändringar.

Som en del i ert team

Våra utvecklare kan ta en plats i ert team och hjälpa er med både specialistkompetens och arbetsförstärkning. Detta innebär oftast att utvecklaren kommer till er och anpassar sig efter hur ni jobbar. Genom utvecklarens bredd och erfarenhet från många andra branscher än bara just er egen får ni värdefull vägledning både inom teknik men också med hur er lösning kommer att fungera i praktiken.