Enkla lösningar på svåra problem

Molnet, vad kan det göra för dig?

Med en uppskalad drift i fristående stora serverhallar säkerställs både tillgänglighet och driftsäkerhet på ett sätt som inte är möjligt med egna resurser utan mycket stora investeringar. Inte bara minskar behovet av investeringar och underhåll, även de löpande kostnaderna för licenser och andra kostnader för programvara minskar. Oavsett storlek på företaget och oavsett verksamhetstyp betalar man med en molntjänst bara för dom resurser man använder för stunden, och man får bättre kostnadskontroll och det blir lättare och säkrare att budgetera.

Dokumenthantering & Backup

Det första dom allra flesta tänker på när man börjar prata om molntjänster är just dokumenthantering och backup.

Dokumenthantering i molnet öppnar nya möjligheter för säkert samarbete inom företaget eller organisationen där samma dokument samtidigt kan vara tillgängligt för flera personer, till och med på olika platser. Inte bara samarbetsmöjligheterna förenklas, ni behöver inte heller vara oroliga för att lagringsutrymmet skall ta slut. I en molntjänst utökas utrymmet automatiskt allt eftersom behovet ökar. Filer som lagras i molnet hanteras mycket säkrare än filer som lagras lokalt på en dator. Om en anställd får sin dator, mobil eller surfplatta stulen så finns alla filer kvar, lagrade i molnet. Det samma gäller givetvis om man oavsiktligt skulle råka radera ett filbibliotek, det går att återhämta det från molnet.

All molnlagring sker med en säker kryptering, unik för varje användare, för att ingen obehörig skall kunna få åtkomst till sparad information.

Måste allt ligga i molnet?

Det enkla svaret på den frågan är nej!

Med en hybrid molnlösning flyttar ni resurser från den lokala miljön, alltså era egna servrar och datorer, till molnet i en takt som passar er och er verksamhet.

Vissa typer av program passar helt enkelt inte att köra från molnet, och dom kan ni givetvis fortsätta att köra lokalt. Dock kan av säkerhetsskäl ofta filer från sådana program ändå sparas i molnet.

Molnet ger er unika möjligheter att optimera er IT-miljö så att rätt resurser hanteras på rätt plats, alltså på den plats som är bäst både ur ett ekonomiskt som ur ett användarvänligt perspektiv.

Exempel på tillämpningar

Microsoft 365

Med Microsoft 365 som en molntjänst kan alla användare få tillgång programmen som ingår i Microsoft 365. Eftersom Microsoft 365 finns i flera olika versioner med tillgång till olika program och funktioner kan olika användare få tillgång till just den version som bäst motsvarar behoven. Det leder till lägre kostnader för programvaran, och samtidigt säkerställs att varje användare har tillgång till dom resurser som han eller hon behöver för att på bästa sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Microsoft 365 har stöd för samarbete så att flera personer, kanske en arbetsgrupp, samtididigt kan arbeta i och redigera samma dokument.

Tack vare att automatiska uppdateringar ingår i Microsoft 365 kan ni vara säkra på att alltid arbeta med den senaste och säkraste versionen av dom ingående programmen.

Dyra programvaror - hyr istället för köpa

SQL-server, SAP Hana, Biztalk, Dynamics 365?

Några exempel på programvaror där licenskostnaderna kan uppgå till hundratusentals kronor varje år att använda i en lokal lösning. Med en molntjänst kan ni istället hyra programmen och behöver bara använda för den tid och dom resurser ni utnyttjar just för tillfället. Molntjänsten övervakar behovet av resurser i varje ögonblick och tillför resurser eller reducerar resurserna allt eftersom belastningen varierar.

Att hyra programvaror på det här sättet kallas för SAAS - Software As A Service - och är ett smart och praktiskt sätt att ha tillgång till den senaste versionen av ett program och bara betala för det när man använder det.

Andra program

Alla företag har olika behov av programvaror, och ni kanske till och med har program som är utvecklade speciellt för just era behov. Ni kanske har programvaror som körs på en lokal server och som enligt leverantören kräver en server för att fungera.

Det finns givetvis undantag, men normal sett så är programvaror enligt ovan väldigt sällan något problem att flytta ut till en server i en molnlösning. För att säkra er drift flyttar man inte allt på en gång, utan flytten körs stegvis för att vara säker på att varje steg i processen kvalitetssäkras.

Med en väl genomförd flytt till molnlösning påverkas inte användarna – dom märker ingen skillnad – men för ekonomiavdelningen och teknikavdelningen får man betydande vinster i form av enklare kostnadsberäkningar och en säkrare driftsmiljö.

Användar & enhetshantering

Håller ni er IT-miljö säker? Vad händer om någon plötsligt försöker logga in från Thailand, samtidigt som personen i fråga uppenbart är på kontoret? Vad händer med mobiltelefonen med jobbmail som glöms kvar i taxin? Med en molnbaserad användar- & enhetshantering har ni fullständig kontroll över händelser som dessa och många fler. Inloggning med flerfaktorautenticering när man befinner sig utanför egna kontoret och automatiska kontroller på misstänksam aktivitet är bara några exempel på hur ni håller era viktiga resurser skyddade.

När en mobil enhet eller laptop försvinner så kan den genom molnet både spåras och tömmas, allt för att se till att ingen obehörig kommer åt era resurser. Lika viktigt är det att hålla koll på anställda som börjar och som slutar. Vilka rättigheter ska den nyanställde ha tillgång till. Med rättighetskontroll så har era användare tillgång till det de behöver och ska – och inget mer. Behöver den som slutat fortfarande ha tillgång till några resurser i nätet? Det kan finnas tillfällen när det är lämpligt att de har en inloggning, men det är viktigt att de inte längre ska ha tillgång till mer än absolut nödvändigt.

Frågor eller funderingar?

Har ni några frågor eller funderingar? En kort genomgång som denna kan naturligtvis inte svara på alla funderingar som ni kan ha runt en övergång till att använda molntjänster, helt eller delvis, för ert företag och era anställda.

Vi finns här för att vara er partner, ert bollplank, er extra resurs eller om ni så vill som spetskompetens i alla skeden av er övergång till att använda er av molntjänster. Vårt mål är alltid att hjälpa er att säkra er verksamhet både vad gäller ekonomi och när det kommer till driftsäkerhet och säkerhet.

;