Enkla lösningar på svåra problem

Bygga nytt, uppgradera eller integrera?

Vi kan hjälpa er med alla faser i ett utvecklingsprojekt, stort eller litet. Vi arbetar med dom modernaste teknikerna, men är ändå inte främmande för att uppgradera system framtagna med äldre teknik. Genom ett brett kontaktnät kan vi säkerställa att alltid kunna tillhandahålla dom rätta resurserna anpassat efter era behov.

Vi är vana vid att arbeta direkt hos kunden, men även på distans och med dom utmärkta distansverktyg som finns idag så innebär det ofta till och med en högre effektivitet inte minst med tanke på att vi slipper restider.

Vi brinner för systemutveckling och strävar alltid efter att hitta och ta fram smarta men enkla lösningar även på dom svåraste problemställningarna. Vårt mål är alltid att överträffa kundens förväntningar och det uppnår vi med öppen kommunikation och goda relationer.

Uppstart

Att starta ett nytt utvecklingsprojekt kan verka lätt vid första anblick, men är det sällan i verkligheten. Uppstarten är en av de viktigaste delarna av projektet där man analyserar vad systemet ska göra, hur utvecklingen ska gå till och vad som krävs för att nå dit.

När vi får möjligheten att vara med från början så medverkar vi till att det skapas en översiktsiktsbild, tas fram kravspecifikationer och att en genomlysning görs på allt från kostnader till tidsplan. Vi gör vårt bästa för att lämna en realistisk bild av vad som går att göra och hur vi tillsammans kan gå vidate för att uppnå era mål.

Arkitektur

I början av ett projekt måste en total bild av lösningen arbetas fram. Här handlar det om att se vilka andra system som ska användas, vilka olika moduler eller delar av ett program ska kopplas ihop och hur det skall göras. Under åren har vi arbetat med koppling mellan både externa system och olika moduler och programdelar genom att använda många olika tekniker för att sy ihop den tekniska lösningen så att den passar just dina behov.

Att från början skapa en genomtänkt arkitektur säkerställer att resten av systemutvecklingen kan genomföras på ett både tidsmässigt och ekonomiskt optimerat sätt.

Programmering

Programmering innebär tidsmässigt oftast merparten av ett systemutvecklingsprojekt. Vad det betyder är egentligen själva bygget av programmet eller programmen, att ta era önskemål från papper till verklighet.

Ju noggrannare som uppstart och arkitektur för systemet genomförts, desto effektivare blir programmeringsdelen av det totala projektet.

Vi har lång erfarenhet av att programmera system av alla olika storlekar, allt från små moduler som gör ett enda jobb till delar av avancerade banksystem kopplade till flera olika externa program ofta skapade under olika tidsperioder och med olika teknik.

Testning

Att utveckla ett program är en sak. Att dessutom säkerställa att det fungerar på avsett sätt är en helt annan sak. Det finns bara ett sätt att vara säker på att det blir rätt, och det är genom testning.

Testning måste utföras i flera steg, och bäst resultat uppnås med en kombination av automatiska och manuella tester. Automatiska tester där vi skickar in data som ska ge kända resultat är ett viktigt teststeg för att säkerställa programmets funktionalitet.

På CeriQ jobbar vi mycket med automatiska tester där vi testar den logiska koden med kod och program speciellt utvecklad för detta ändamål. Dessutom genomför vi givetvis också kontinuerliga manuella tester under arbetets gång för att vara säkra på att varje steg i utvecklingen ger förväntat resultat.

Projektledning

Att hålla ihop ett team är inte alltid lätt. Många viljor går isär, olika tidsplaner gäller, planer läggs men följs inte. När vi i ett projekt tar på oss rollen som projektlare arbetar vi alltid med strukturerade verktyg för att göra jobbet, och använder dem för att säkerställa att teamet jobbar ihop på ett effektivt sätt och att leverans kan ske i tid, enligt plan och med de funktioner som ska finnas där.

Att leda och ingå i ett projekt innebär självklart att man är öppen för de förändringar som krävs utifrån förändrade förutsättningar.

Specialistområden

Vi arbetar i första hand med Microsoftteknik, där vi självklart också är partners. Vi arbetar oftast med Microsofts teknik .NET och hela ekosystemet med SQL Server, Azure och de möjligheter till kopplingar som finns däri.

Vi har självklart lång erfarenhet av att bygga webbaserade system, men även med skrivbordsapplikationer med allt från direktkopplingar mot andra lokala system eller med avancerad grafisk presentation.

Just möjligheten att koppla ihop era system för att minska manuellt arbete med många felkällor i flera steg är något vi hjälpt många av våra kunder med, och med mycket goda resultat.

Resurs eller konsult

Har ni en egen utvecklingsavdelning men behöver förstärkning? Ta in oss på resursbasis så levererar vi från hela vårt utbud och blir en naturlig del i ert team. Med förstärk arbetskraft så når vi i mål tillsammans.

Saknar ni en egen utvecklingsavdelning så hjälper vi er gärna med att som konsulter ta helhetsansvaret för ert nästa utvecklingsprojekt. Vi har resurserna som krävs för att i samarbete med er ta ansvar för alla de projektsteg som kort beskrivits ovan. Vi börjar med ett möte för att gå igenom er projektbeskrivning och era frågeställningar, vi tar fram ett förslag på lösning och vi håller sedan samman hela projektet fram till slutleverans.

Frågor eller funderingar?

Har ni några frågor eller funderingar? En kort genomgång som denna kan naturligtvis inte svara på alla funderingar som ni kan ha runt systemutveckling och utvecklingsprojekt.

Vi finns här för att vara er partner, ert bollplank, er extra resurs eller om ni så vill som spetskompetens i alla skeden av ert nästa projekt. Målet är hela tiden att era önskemål skall uppfyllas, och att det skall kunna göras med rimliga insatser av såväl tid som personella och ekonomiska resurser.

;