Tjänster

Tjänster

Vi utvecklar IT-baserade system som underlättar företagets processer och frigör energi i verksamheten.
Vi hjälper till med att förenkla och automatisera rutinuppgifter.

Vi skapar enkla lösningar på svåra problem helt enkelt

Vi kan stå till hands med hjälp genom hela flödet, med erfarenhet inom förstudier, projektstyrning, utveckling, testning och driftning.
Vi har goda meriter på arbeten som är utförda både med konsulter i ledarställning för en utvecklingsgrupp såväl som där vi tagit en plats i en existerande grupp för att erbjuda vår kompetens.

Ihop med dig identifierar vi vad din verksamhet idag har för hinder, och tar fram en lösning. Vi brukar rikta in oss på att allt vi gör ska ha en ROI på som mest två till tre år. Detta gör att du redan direkt efter att vi levererat våra tjänster kommer märka av en förändring i ditt arbetssätt.

Vi är inte rädda för att dela med oss utan hjälper mer än gärna till med internutbildning hos dig inom specialområden där vi har erfarenhet.

Enkla lösningar på svåra problem

Teknikmässigt är vi specialiserade mot Microsoft och .NET. Vi har erfarenhet av att arbeta i allt från webben med ASP.NET, WebForms eller MVC, till windowsprogram med hjälp av WPF eller WinForms. Vi är även mycket kompetenta vad gäller hantering och uppsättning av Microsoft SQL Server.

Många av våra kunder ställer höga krav vad gäller både prestanda och säkerhet, och vi ser alltid till att den kod vi skapar klarar allt ifrån penetrationstester till överbelastningsprov.