Teknisk speciallösning räddade vår kund

CeriQ utvecklar specialanpassade system åt företag, för att underlätta deras arbete. För att ge ett mer konkret exempel på vad vi kan lösa för problem så tänkte jag berätta om en av våra kunder, det vi kallar för Gasmarknadsprojektet.

Det företag som är vår kund, arbetar med naturgas i Skåne. Naturgas är den gas som ligger ovanpå oljan i backen, en gas som går att bränna. I Skåne där vår kund är verksam finns det gasnät, där går gasledningen rakt in i huset på samma sätt som vattenledningen och elledningen gör och på så sätt får de gasen levererad. De kan köra den exempelvis i gasspisen eller i värmepannan och är både billig och miljövänlig.

Naturgasen är populär och vår kund får fler och fler kunder.

Informationen från kunderna läste vår kund in manuellt, vilket är väldigt tidskrävande. För att kunna administrera alla dessa kunder manuellt skulle vår kund vara tvungen att anställa massor av personal. Eftersom att det inte är ekonomiskt genomförbart för honom att anställa så många, behöver han istället ett program som läser in informationen och räknar om den automatiskt, från gasavläsningar direkt ifrån mätarna i kundens hus eller fastighet, till fakturaunderlag och kontering. Här kommer CeriQ in i bilden.

När CeriQ programmerat denna speciallösning åt kunden är administrationen nu så pass enkel att de har utvecklat företaget ytterligare och ska snart anställa en säljare till.

En naturgasledning sträcker sig mot horizonten