Agilt utvecklingssätt och vad det betyder för dig som kund

Det finns flera sätt att driva ett utvecklingsprojekt, tidigare var den så kallade vattenfallsmetoden väldigt populär. Vattenfallsmetoden innebär att man spenderar en stor del av projektet i en planeringsfas, klargör varje liten detalj i förväg och sedan bygger efter den planen. Det innebär att ändringar mitt i ett projekt är i stort sett omöjliga att hantera och det slutar oftast med misslyckade projekt. Vattenfallsmetoden kommer från andra branscher, där den fungerar väldigt bra. Att bygga ett hus utan att ha planerat antalet våningar i förväg vore ju exempelvis ganska dumt.

På senare år har ett mer vigt – agilt – utvecklingssätt blivit allt mer populärt. Det handlar om att man har en plan för vart man vill nå men man planerar inte varje steg på vägen innan man sätter igång. Det kanske låter paradoxalt men genom att man tar små steg framåt och låter dig som kund vara en del i processen, istället för en helt passiv åskådare, så når man ett resultat som är precis det du behöver och till en bråkdel av kostnaden som ett traditionellt vattenfallsprojekt kostar.

Det finns flera olika typer av agil metodik. Ni kanske har hört ord som Kanban, Scrum eller Lean. Kanban är det som ligger som grund i de flesta agila metoder och betyder i stort sätt användandet av ett så kallat kanban-bräda. En todolista där en ”att göra” punkt, kallad Work Item, går från status till status, vanligen ”att göra”, ”görs” och ”klart”. Scrum är istället ett mer hårt styrt projekt med hårdare regler, fasta tidsstycken där jobb görs innan release, planerade möten inom teamet och allt vad det innebär. Scrum passar bra till stora projekt med stora utvecklingsteam. Själva använder vi mellanvarianten, Lean.

Lean innebär i vårt fall att vi bygger ditt projekt tills det fungerar och sedan levererar vi till dig. Du kan komma igång och börja använda programmet eller tjänsten och är sedan med och bestämmer vad som är viktigast att lägga till eller ändra härnäst. Detta gör att du tidigt kan börja dra nytta av ditt nya system och inte måste vänta 6 månader innan du ens får känna på om det passar dig. Medan du testar och börjar använda så fortsätter vi att utveckla på ditt system, för att göra det mer komplett.

Lean passar bäst vid löpande projekt. Det är omöjligt att i förväg tidsuppskatta exakt hur lång tid hela projektet tar, utan istället får du i förväg en uppskattning hur lång tid en viss funktion tar. Lägg ihop de funktioner du vill ha så vet du vad din månadsräkning blir.

Fördelarna med ett agilt projekt

o    Du får snabbt en produkt i dina händer

o    Det levereras täta uppdateringar baserade på dina önskemål

o    Du vet vad varje funktion kostar innan du köper

o    Det är en bevisad högre chans att projektet lyckas